ดารา นักแสดง

เพลิงนรี
Plerng Naree
4 ส.ค. 59
สายลับรักป่วน
Sai Lub Rak Puan
17 ก.ค. 59
ทางผ่านกามเทพ
Tang Pan Kammathep
30 ต.ค. 58
ทางเดินแห่งรัก
Tang Dern Haeng Rak
24 พ.ย. 57
เพลิงฉิมพลี
Pleaung Chim Plee
30 ก.ย. 57