ผู้กำกับ

ทะเลไฟ
Talay Fai
16 พ.ค. 59
นางบาป
Nang Barb
23 ม.ค. 59
ทางผ่านกามเทพ
Tang Pan Kammathep
30 ต.ค. 58
กุหลาบเล่นไฟ
Ku Larb Len Fai
6 ต.ค. 57
ลูกไม้หลากสี
Lookmailaksee
14 ม.ค. 56