ดารา นักแสดง

นักบุญทรงกลด
นักบุญทรงกลด
22 ก.พ. 60
เพชรตัดเพชร
Pech Kat Pech​
7 ต.ค. 59
ทะเลไฟ
Talay Fai
16 พ.ค. 59
คาดเชือก
Card Chearg
29 ม.ค. 58
คือหัตถาครองพิภพ
Keu Hat Tah Kraung Pi Pop
6 ธ.ค. 56
สุภาพบุรุษบ้านทุ่ง
Supaapburut Baan Tung
20 เม.ย. 56
ลูกไม้หลากสี
Lookmailaksee
14 ม.ค. 56
ชิงนาง
Ching Nang
10 ก.ค. 55