ดารา นักแสดง

เพลิงพระนาง
เพลิงพระนาง
17 ก.พ. 60
แม่นาก
Nak
25 ก.ค. 59
เทริด
Terd
19 พ.ค. 59
เพื่อนแพง
Puen Pang
12 พ.ค. 58
เนตรนาคราช
Nate Nak Ka Rat
21 พ.ย. 57
หยกเลือดมังกร
Yok Luead Mang Korn
14 พ.ย. 55
พ่อตาปืนโต
Por Ta Puen Toh
27 ส.ค. 55