ดารา นักแสดง

สาปดอกสร้อย
สาปดอกสร้อย
29 ธ.ค. 59
เจ้าพายุ
Jaopayu
10 มิ.ย. 59
ฉันทนาสามช่า
Chantana
9 มี.ค. 59
เพื่อเธอ
Phuea Thoe
13 ม.ค. 59
เนตรนาคราช
Nate Nak Ka Rat
21 พ.ย. 57
กุหลาบเล่นไฟ
Ku Larb Len Fai
6 ต.ค. 57
เพลงรักผาปืนแตก
Pleng Ruk Pa puen Taek
4 ก.ค. 57
ลูกผู้ชายหัวใจเข้ม
Look Poo Chai Hua Jai khem
9 ก.ค. 57
ปีกมงกุฎ
Peek Mong Kut
26 พ.ค. 57
วันนี้ที่รอคอย
Wan Nee Tee Ror Khoi
13 มิ.ย. 56
ไฟหวน
Fai Huan
19 พ.ค. 56
มารกามเทพ
Marn Kammathep
4 เม.ย. 56
หยกเลือดมังกร
Yok Luead Mang Korn
14 พ.ย. 55