ผู้กำกับ

เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ
Piang Chai Kon Nee Mai Chai Poo Wiset.
21 เม.ย. 59
นางชฎา
Nang Chada
25 มี.ค. 58
เสน่หาสัญญาแค้น
Sanaeha Sanya Kaen
21 พ.ค. 57
บ่วงบาป
Buang Bab
6 ก.พ. 56
ชิงนาง
Ching Nang
10 ก.ค. 55