ดารา นักแสดง

เพลิงนรี
Plerng Naree
4 ส.ค. 59
ไฟล้างไฟ
Fai Lang Fai
19 พ.ย. 58
รักต้องอุ้ม
Rak Taung Oum
17 ส.ค. 57
พ่อไก่แจ้
Por Kai Jae
7 ก.พ. 57
รักจัดเต็ม
Ruk Jad Tem
18 ส.ค. 56
วุ่นนักรักหรือหลอก
Wun Nak Rak Rue Lok.
10 ก.ย. 56
บ่วงบาป
Buang Bab
6 ก.พ. 56
ธรณีนี่นี้ ใครครอง
Toranee Ni Nee Krai Krong
20 มิ.ย. 55