ดารา นักแสดง

พิรุณพรํ่ารัก
Rain of Love
8 พ.ค. 59
ไฟล้างไฟ
Fai Lang Fai
19 พ.ย. 58
นางร้ายที่รัก
Nang Rai Tee Ruk
27 ส.ค. 58
นางร้ายซัมเมอร์
Nang Rai Summer
24 ก.พ. 57
สามี
Samee
27 พ.ย. 56
ดอกอ้อ สายขวัญ
Dok Or Sai Kwan
23 ก.ย. 56
หลานสาวนายพล
Lansawnaipol
12 ก.พ. 56
รักคุณเท่าฟ้า
Rak Khun Thao Fah
25 ก.ค. 55