ดารา นักแสดง

ตะวันยอแสง
ตะวันยอแสง
15 มี.ค. 60
บัลลังก์เมฆ
Ban Lang Make
18 พ.ค. 58
เสื้อสีฝุ่น
Seur See Fun
13 ต.ค. 57
จ้าวพายุ
Jao Pa Yu
12 พ.ย. 56
เรือนกาหลง
Reuan Kah Long
10 ต.ค. 56
ดาวเรือง
Daw Reang
12 ก.ค. 56
หลานสาวนายพล
Lansawnaipol
12 ก.พ. 56