ดารา นักแสดง

กามเทพหรรษา
The Cupids
5 มี.ค. 60
พลับพลึงสีชมพู
Plub Pleung See Chompoo
29 พ.ย. 58
รอยฝันตะวันเดือด
Roi Fun Tawan Derd
21 ส.ค. 57
คุ้มนางครวญ
Kum Nang Kraun
14 ม.ค. 57
พรพรหมอลเวง
Pornprom Onlaweng
8 ก.พ. 56
กี่เพ้า
Kee Paow
1 พ.ย. 55