ดารา นักแสดง

ไฟในวายุ
Fai Nai Wayu
15 ม.ค. 57
พรพรหมอลเวง
Pornprom Onlaweng
8 ก.พ. 56
อุบัติเหตุ
U Bat Het
26 ต.ค. 55