ผู้กำกับ

ลูกไม้ไกลต้
Look Mai Klai Ton
11 ก.ค. 59
ปลาหลงฟ้า
Pla Lhong Fah
7 ก.พ. 58
คีตโลกา
Keeta Loga
27 ส.ค. 57
วีระบุรุษกองขยะ
Wee Ra Bu Ruth Kong Kaya
26 พ.ค. 57
รักร้อยล้าน
Rak Roy Lan
26 ม.ค. 56