MOVIES


ประเภทภาพยนตร์:
Drama
กำกับการแสดง:
วุฒิชัย เจตน์ตระกูลวิทย์
นักแสดง:
สรวิชญ์ สุบุญ , อาภา ภาวิไล , เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ , พิเชษฐ์ เอี่ยมชาวนา
ประเทศ:
ไทย (THA)
กำหนดฉาย:
19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เรื่องราวชีวิตคนสู้ ผู้เปลี่ยนชะตากรรม เป็นความสำเร็จของใหญ่ อนันตโชติ ชัยปรีชา ในคติว่า อยากสูงต้องเขย่ง อยากเก่งต้องขยัน

อ่านเรื่องย่อ ซ่อนเรื่องย่อ