TV GUIDE

กรุงเทพฯ--19 ต.ค.--ไทยทีวีสีช่อง 3

แยม(แพท-ณปภา ตันตระกูล) กลัวทุกคนว่าแยมเป็นคนทำให้นาถภุชงค์ (เพ้นท์-กฤตกานต์ ประสิทธิ์พานิช) ตาย แต่อาศิรวิษ(ปีเตอร์ ไนท์) ทำเป็นไม่รู้ว่านาถภุชงค์เป็นอะไรและบอกกับทุกคนว่านาถภุชงค์หัวใจวายตายตามธรรมชาติ แยมก็ยังไม่สบายใจสุรมรา (เพ็ชร-ฐกฤต ตวันพงค์) ถูกนิลุบล(เบบี้มายด์-ปรัชญานันท์ สุวรรณมณี)ปล่อยตัวออกมาไม่ต้องรับโทษแล้วแต่มีข้อแม้ว่าเวลาที่จะหาลูกแก้วก็จะเลื่อนขึ้นมาอีก แยมสารภาพกับยักษ์ว่าตนเป็นคนทำให้นาถภุชงค์ตายแต่ยักษ์คิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่มนุษย์ธรรมดาจะฆ่าพญานาคได้