ข่าวปฏิทิน ศุกร์ที่ 12 ต.ค. 2018

ข่าวปฏิทิน ศุกร์ที่ 12 ต.ค. 2018

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(12 ตุลาคม 2561)

ThaiPR.net

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 10.00 น. กนอ. จัดแถลงเปิดตัวผู้ว่าคนใหม่ พร้อมแนวทาง ยุทธศาสตร์ปี 62 ณ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอ่านต่อ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(12 ตุลาคม 2561)

ThaiPR.net

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 09.30 น. ม.ศรีปทุม ขอเชิญชวนพสกนิกรไทย ร่วมใจทำบุญถวาย พระราชกุศล “ในหลวง รัชกาลที่ ๙” ณ มหาวิทยาลัยศรี ปทุมอ่านต่อ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(12 ตุลาคม 2561)

ThaiPR.net

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 10.30 น. ธนาคารออมสิน จัดงานแถลงข่าวจัดงาน “GSB SMART SMEs SMART STARTUP 2018” ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่อ่านต่อ

ข่าวปฏิทิน พฤหัสบดีที่ 11 ต.ค. 2018

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(12 ตุลาคม 2561)

ThaiPR.net

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 10.00 น. กนอ. จัดแถลงเปิดตัวผู้ว่าคนใหม่ พร้อมแนวทาง ยุทธศาสตร์ปี 62 ณ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอ่านต่อ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(12 ตุลาคม 2561)

ThaiPR.net

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 09.30 น. ม.ศรีปทุม ขอเชิญชวนพสกนิกรไทย ร่วมใจทำบุญถวาย พระราชกุศล “ในหลวง รัชกาลที่ ๙” ณ มหาวิทยาลัยศรี ปทุมอ่านต่อ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(12 ตุลาคม 2561)

ThaiPR.net

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 10.30 น. ธนาคารออมสิน จัดงานแถลงข่าวจัดงาน “GSB SMART SMEs SMART STARTUP 2018” ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(11 ตุลาคม 2561)

ThaiPR.net

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 13.00 น. กรมประมง จัดแถลงข่าว เรื่อง การเสนอปลากัดเป็นสัตว์ น้ำประจำชาติ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14.00 น. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานแถลงข่าว เรื่อง ผลการพิจารณากระบวนการจัดหา โครงการระบบ ดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีอ่านต่อ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(11 ตุลาคม 2561)

ThaiPR.net

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 09.00 น. CAC จัดงานสัมมนา 9th National Conference “Disrupting Corruption” ณ โรงแรมดุสิต ธานี กรุงเทพฯ 10.00 น. สำนักงาน กกพ. จัดงานประกาศผล โครงการ WOW YOUNG ENERGY SHORT FILM AND ANIMATION AWARDS ณ หอศิลป วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 13.00 น. ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันนี้(11 ตุลาคม 2561)

ThaiPR.net

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 14.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานแถลงข่าว งานประเพณีรับบัว ประจำปี 2561 ณ ศูนย์การค้าเมกา บางนาอ่านต่อ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(11 ตุลาคม 2561)

ThaiPR.net

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 08.00 น. ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว และทดสอบ ขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่ารุ่นใหม่ ณ สถาบันฝึกอบรม ขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า (YRA) 09.00 น. เจ มาร์ท จัดงานแถลงข่าว พิธีลงนามในสัญญาความ ร่วมมือระหว่างสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้), บมจ. เจ มาร์ท และ บจก. จันวาณิชย์อ่านต่อ

ข่าวปฏิทิน พุธที่ 10 ต.ค. 2018

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(11 ตุลาคม 2561)

ThaiPR.net

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 13.00 น. กรมประมง จัดแถลงข่าว เรื่อง การเสนอปลากัดเป็นสัตว์ น้ำประจำชาติ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14.00 น. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานแถลงข่าว เรื่อง ผลการพิจารณากระบวนการจัดหา โครงการระบบ ดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีอ่านต่อ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(11 ตุลาคม 2561)

ThaiPR.net

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 09.00 น. CAC จัดงานสัมมนา 9th National Conference “Disrupting Corruption” ณ โรงแรมดุสิต ธานี กรุงเทพฯ 10.00 น. สำนักงาน กกพ. จัดงานประกาศผล โครงการ WOW YOUNG ENERGY SHORT FILM AND ANIMATION AWARDS ณ หอศิลป วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 13.00 น. ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันพรุ่งนี้(11 ตุลาคม 2561)

ThaiPR.net

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 14.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานแถลงข่าว งานประเพณีรับบัว ประจำปี 2561 ณ ศูนย์การค้าเมกา บางนาอ่านต่อ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(11 ตุลาคม 2561)

ThaiPR.net

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 08.00 น. ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว และทดสอบ ขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่ารุ่นใหม่ ณ สถาบันฝึกอบรม ขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า (YRA) 09.00 น. เจ มาร์ท จัดงานแถลงข่าว พิธีลงนามในสัญญาความ ร่วมมือระหว่างสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้), บมจ. เจ มาร์ท และ บจก. จันวาณิชย์อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(10 ตุลาคม 2561)

ThaiPR.net

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 10.30 น. สสส. ร่วมกับ เครือข่ายลดบริโภคเค็ม จัดงานแถลงข่าว “เจนี้ ลดเค็ม ได้บุญ ได้สุขภาพ” ณ อาคารศูนย์เรียน รู้สุขภาวะ สสส.อ่านต่อ