แปรรูปปลาท่องเที่ยว

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- พฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 00:00:12 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย จัดโครงการหมู่บ้านแปรรูปปลาท่องเที่ยว ณ เทศบาลตำบลบางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2559

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง