ป้องกันทารกพิการ...

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- อาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559 00:00:23 น.

รพ.บุรีรัมย์ ร่วมกับ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิเพื่อพัฒนาคนพิการ ดึงหน่วยงานสาธารณสุข ท้องถิ่น สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมถกแผนบูรณาการป้องกันความพิการแต่กำเนิดในเด็ก เพื่อกระตุ้นให้เกิดการป้องกันดูแลรักษาฟื้นฟูเด็ก ที่มีความพิการแต่กำเนิดได้อย่างเหมาะสม

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง