ทัพนักกีฬาไทยคว้า 8 เหรียญทอง ซีเกมส์ ครั้งที่ 26 วันที่ 20 พ.ย.54

ข่าวกีฬา RYT9.COM -- จันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2554 06:32:02 น.

ทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้ 8 เหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 26 ณ กรุงจาการ์ต้า - ปาเลมบัง ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา ประกอบด้วย

1. พนิดา คำศรี                                                                 จาก ยกน้ำหนัก รุ่น 48 กก. หญิง
2. ประภาวดี เจริญรัตนธารากูล                                                       จาก ยกน้ำหนัก รุ่น 53 กก. หญิง
3. รัตติกาล กุลน้อย                                                               จาก ยกน้ำหนัก รุ่น 58 กก. หญิง
4. อรอุมา สิทธิรักษ์, ปลื้มจิตร์ ถินขาว, อำพร หญ้าผา, มลิกา กันทอง, นุศรา ต้อมคำ                       จาก วอลเลย์บอล ทีมหญิง
วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์, ปิยะนุช แป้นน้อย, วรรณา บัวแก้ว
5. กิตติคุณ ศรีอุทธวงศ์, วันชัย ทัพวิเศษ, จิรายุ รักษาแก้ว, มนตรี แหวนประดับ,                           จาก วอลเลย์บอล ทีมชาย
สราญจิต เจริญสุข, กฤษฎา สมคะเน, ปิยะรัฐ ตุ้นทัพไทย
6. ณัท เวชชศาสตร์                                                                จาก ฟิน สวิมมิ่ง 100 ม. ไบ-ฟินส์ ชาย
7. อัครวัฒน์ เรืองชัยฤทธิ์, ปัญจพล คงเขียว, ภวัฒน์ มาตเจือ, สรสิทธิ์ หาญวิวัฒนากุล                         จาก ฟิน สวิมมิ่ง 4x100 ม. ไบ-ฟินส์ ชาย
8. สุรัตนา ทองศรี                                                               จาก ยูโด ต่อสู้ 70 กก. หญิง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง