ม.ราม ปรับระบบเกรดเป็น A B C D เชื่อช่วยนักศึกษาเกรดเพิ่ม

ข่าวทั่วไป RYT9.COM -- ศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555 17:04:59 น.

ม.ร.ปรับเปลี่ยนระบบการตัดเกรดจาก G P F เป็น A B C D เพื่อให้มีความเป็นสากล รับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เชื่อทำให้นักศึกษามีโอกาสได้เกรดเพิ่มขึ้น

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ร.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป ทาง ม.ร. จะปรับเปลี่ยนระบบเกรดจาก G P F เป็น A B C D และ F เพื่อเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ประชาคมอาเซียนและก้าวสู่ความเป็นสากล ซึ่งจะทำให้การวัดผลการศึกษาของนักศึกษามีความละเอียดมากขึ้น และการเทียบโอนหน่วยกิจจากมหาวิทยาลัยอื่นเป็นไปได้ง่ายขึ้น

อธิการบดี มร.กล่าวว่า ที่ผ่านมา ตั้งแต่ ม.ร.ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2514 การตัดเกรดของ ม.ร. ใช้ระบบ G P F โดย G=Good 4.00 (ระดับคะแนน80-100), P=Pass 2.25 (ระดับคะแนน60-79) และ F=Failure หมายถึง ตก (ระดับคะแนน59 ลงมา) ซึ่งแตกต่างจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ เนื่องจากมีนักศึกษาจำนวนมากและเป็นรูปแบบของมหาวิทยาลัยตลาดวิชา การใช้ตะแกรงถี่เกินไปอาจไม่เป็นระบบการวัดผลที่ดี แต่เพื่อให้มีความเป็นสากล ทาง ม.ร. จะมีการปรับเปลี่ยนการวัดเกรดระบบใหม่ เป็น A B C D และ F คือ A = Excellent  4.00 (ดีเยี่ยม), B+=Very Good 3.50 (ดีมาก), B=Good 3.00 (ดี), C+=Fairly Good 2.50 (ปานกลาง), C=Fair 2.00 (พอใช้), D+=Very Poor 1.50 (อ่อน), D=Poor 1.00 (อ่อนมาก) และF=Failure 0.00 (สอบตก)

ผศ.วุฒิศักดิ์ กล่าวอีกว่า นอกจากการปรับเปลี่ยนระบบการตัดเกรดแล้ว ทาง ม.ร.ยังได้เปลี่ยนรหัสกระบวนวิชาจากเดิมมี 5 หลักเป็น 7 หลัก อีกด้วย ตัวอย่างเช่น EN101 เปลี่ยนเป็น ENG1001

ด้าน รศ.อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี อาจารย์ภาควิชาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ กล่าวว่า เมื่อผู้บริหารตัดสินใจเปลี่ยนระบบการตัดเกรด  แสดงว่ามีการประเมินแล้วว่าจะเกิดผลดีมากกว่าผลเสีย และเชื่อว่าจะส่งผลดีต่อนักศึกษาทำให้มีโอกาสได้เกรดเพิ่มขึ้น หากเทียบกับเมื่อก่อนได้เกรด P กับ G ถ้าทำคะแนนได้เกือบถึง G ก็เกรด P แต่เปลี่ยนเป็นแบบใหม่อาจจะได้ B+ ก็ได้ รวมถึงยังทำให้นักศึกษาจบการศึกษาได้เร็วด้วย

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง