สั่งแก้ไขบัตรประชาชนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแจ้งเกิดวันที่ 30 ก.พ.แล้ว

ข่าวทั่วไป RYT9.COM -- พุธที่ 9 มกราคม 2556 17:48:01 น.
กระทรวงมหาดไทยสั่งแก้ไขบัตรประชาชนแจ้งเกิด 30 ก.พ. แล้ว ชี้หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงสามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรีนายสังเวียน ขุนเจริญ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ใน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว มีบัตรประชาชนแจ้งเกิดวันที่ 30 ก.พ. ว่าตามระเบียบการจัดทำบัตรที่มีการปฏิบัติอยู่หากได้ตรวจสอบแล้วมีความผิดพลาดนายทะเบียนสามารถแก้ไขได้ โดยนำหลักฐานมายื่น ซึ่งทาง จ.สระแก้ว ที่เป็นต้นเหตุได้เร่งดำเนินการในการติดตามเรื่องดังกล่าวแล้ว ส่วนทางกรมการปกครองก็เช่นเดี่ยวกัน ซึ่งกรณีความผิดพลาดนี้อาจเป็นเรื่องของการเขียน การพิมพ์ผิด

ดังนั้น งานอะไรก็ตามที่เป็นงานที่เกี่ยวกับมหาดไทย ถ้าไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงสามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้แต่การแก้ไขต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและเหตุผล

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง