พนง.ออมสินเฮ ปรับเพิ่มสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

ข่าวทั่วไป RYT9.COM -- พุธที่ 2 ตุลาคม 2556 12:23:30 น.

ครม.อนุมัติเพิ่มสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลพนักงานธนาคารออมสิน พ่อแม่เบิกได้ 60,000 บ./ปี พนักงานเบิกค่ารักษาพยาบาล รพ.เอกชนได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 3,600 บาท/ปี

นายธีรัตถ์ รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบเรื่องการปรับปรุงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของธนาคารออมสิน ตามที่ กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้ปรับปรุงค่ารักษาพยาบาลของบิดา มารดาของพนักงาน จากเดิมในวงเงินไม่เกินปีละ 30,000 บาท เป็นในวงเงินไม่เกินปีละ 60,000 บาท และปรับปรุงค่ารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของเอกชน และคลินิกประกอบโรคศิลปะทั่วไป ประเภทผู้ป่วยภายนอก ให้ได้รับค่ารักษาพยาบาล จากเดิม เท่าที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินครั้งละ 200 บาท ภายในวงเงินไม่เกินปีละ 3,600 บาท เป็นเท่าที่จ่ายไปจริงภายในวงเงินไม่เกินปีละ 3,600 บาท

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง