สมเด็จพระเทพฯเสด็จเปิดรถไฟสายประวัติศาสตร์ ไทย-ลาว

ข่าวทั่วไป RYT9.COM -- ศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2552 10:37:59 น.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการเดินขบวนรถไฟสายไทย-ลาว จากนั้นเสด็จฯ ประทับรถไฟพระที่นั่งจากสถานีรถไฟหนองคาย ข้ามไปยังสถานีท่านาแล้ง เมืองหาดทรายฟอง สปป.ลาว ประชาชนหลั่งไหลเฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมซื้อตั๋วโดยสารและแสตมป์ที่ระลึก

เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 5 มี.ค.52 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานทหารอุดรธานี กองบิน 23 จ.อุดรธานี และประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังสถานีรถไฟอุดรธานี จากนั้นประทับรถไฟพระที่นั่งไปยังสถานีรถไฟหนองคาย เพื่อทรงประกอบพิธีเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ และ ทรงเปิดการเดินรถไฟขบวนปฐมฤกษ์ระหว่างราชอาณาจักรไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระยะทาง 3.26 กิโลเมตร โดยมีนายบุญยัง วอละจิต รองประธานประเทศลาว เป็นผู้แทนฝ่ายลาวเข้าร่วมในพิธี

ต่อมาเวลา 08.50 น. เสด็จพระราชดำเนินถึงสถานีรถไฟหนองคาย (ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์) โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี รอรับเสด็จ พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย นายกษิต ภิรมย์ รมว.ต่างประเทศ นายโสภณ ซารัมย์ รมว.คมนาคม นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รมว.อุตสาหกรรม คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมว.วิทยาศาสตร์ฯ นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ รมช.คมนาคม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนประชาชนชาวไทยและลาวเฝ้ารับเสด็จ

จากนั้น นายยุทธนา ทัพเจริญ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลถวายรายงานความเป็นมาของโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟ เสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ ไปยังแท่นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายห้องสมุดเฉลิมฯ จากนั้นเสด็จฯ เข้าห้องสมุดเพื่อทรงทอดพระเนตรห้องสมุดซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยได้นำตู้รถไฟ ชั้น 3 ที่ไม่ใช้งานแล้วจำนวน 2 ตู้มาดัดแปลงเป็นห้องสมุดเพื่อประชาชน สถานีรถไฟหนองคาย เพื่อไว้ให้บริการนักท่อง เที่ยวและประชาชนทั่วไป และเป็นการส่งเสริมการรักการอ่าน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ ไปยังขบวนรถไฟพระที่นั่ง ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดทะเบียนรายพระนาม/รายนามผู้โดยสารรถไฟเที่ยวปฐมฤกษ์ ทรงรับการทูลเกล้าฯ บัตรโดยสารหมายเลขที่ 1 ทรงลั่นระฆังปล่อยขบวนรถไฟ และประทับรถไฟพระที่นั่งจากสถานีรถไฟหนองคาย เสด็จฯไปยังสถานีรถไฟท่านาแล้ง สปป.ลาว โดยนายกรัฐมนตรีตามเสด็จด้วย และเมื่อเสด็จฯ ถึงสถานีรถไฟท่านาแล้ง สปป.ลาว นายบุญยัง วอละจิต รองประธานประเทศ สปป.ลาว และคณะเฝ้าฯรับเสด็จ

สำหรับบรรยากาศภายหลังจากพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเสร็จสิ้นแล้ว ประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จต่างพากันต่อแถวซื้อตั๋วโดยสารที่ระลึก ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นเป็นพิเศษ โดยมีจำหน่ายชนิดราคา 100 บาท ประเภทเดียว ซึ่งใช้เวลาไม่ถึง 20 นาทีก็ขายตั๋วหมด และยังมีประชาชนอีกจำนวนมากต้องการซื้อตั๋วโดยสารที่ระลึกนี้เก็บไว้ นอกจากนี้ยังให้ความสนใจซื้อแสตมป์และโปสการ์ดที่ไปรษณีย์หนองคายนำมาจำหน่าย ในราคาแสตมป์ดวงละ 3 บาท เป็นพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ภาพสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และภาพรถไฟสายหนองคาย-ท่านาแล้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง