มูลนิธิบิ๊กซีไทยสร้างอนาคตเด็กไทยสร้างอาคารเรียนให้โรงเรียนขาดแคลน

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 00:00:47 น.

มูลนิธิบิ๊กซีไทย และบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขากระบี่ สร้างรอยยิ้มให้เด็กไทยอีกครั้ง โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ จัดพิธีส่งมอบอาคารเรียนบิ๊กซี หลังที่ 42 พร้อมคุรุภัณฑ์ รวมมูลค่า 1.8 ล้านบาท แก่โรงเรียนบ้านพรุดินนา และมอบชุดหนังสือ AEC แก่ห้องสมุดของโรงเรียน เพิ่มการ เรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเขตการค้าเสรี

ในพิธีส่งมอบอาคารเรียนบิ๊กซี 42 มี นายศรัทธา ทองคำ นายอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี โดยมี นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ นำทีมผู้บริหาร นายโรจนะ กฤษเจริญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. ว่าที่ ร.ต.นรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ประถมศึกษากระบี่ นางสาวสุพัตรา เย็นเกษม ผู้อำนวยการและเลขาธิการมูลนิธิบิ๊กซีไทย และนางสาวโสภิดา อารีย์ศรแดง ผู้จัดการบิ๊กซี สาขากระบี่ รวมทั้ง นายประสงค์ คหะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุดินนา คณะครูอาจารย์ และนักเรียน ร่วมในพิธีส่งมอบอาคารเรียนบิ๊กซี 42 และ คุรุภัณฑ์พร้อมใช้งาน มูลค่ากว่า 1.8 ล้านบาท รวมทั้งมอบชุดหนังสือ AEC พร้อมตู้บรรจุ มูลค่ากว่า 35,000 บาท แก่ห้องสมุดโรงเรียนบ้านพรุดินนา ตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในการช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทยที่ยังขาดแคลน

นางสาวสุพัตรา เย็นเกษม ผู้อำนวยการและเลขาธิการมูลนิธิบิ๊กซีไทย กล่าวว่า มูลนิธิบิ๊กซีไทย ก่อตั้งและได้รับการสนับสนุนจากบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ด้วยความตระหนักถึงการส่งเสริม การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทยมายาวนานต่อเนื่องเป็นเวลา 13 ปี ซึ่งการสร้างอาคารเรียนมอบให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ นับเป็นหนึ่งในแนวทางการดำเนินงานของมูลนิธิบิ๊กซีไทย โดยแต่ละปี คณะกรรมการมูลนิธิจะร่วมมือกับสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ทำการคัดเลือกโรงเรียน เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้าง รวมถึงการจัดหาคุรุภัณฑ์ภายในอาคารทั้งหมด เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้สอยสูงสุด ปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้ก่อสร้างมาแล้วจำนวน 44 อาคารเรียนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยปี 2558 ที่ผ่านมาได้ก่อสร้าง 3 อาคารเรียน ในจังหวัดกระบี่ ชัยภูมิ และเพชรบูรณ์ และในปี 2559 จะทำการก่อสร้างอาคารลำดับที่ 45-46 จำนวน 2 อาคารเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ และมหาชัย สมุทรสาคร

"สำหรับโรงเรียนบ้านพรุดินนา ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนก่อสร้างอาคารเรียน บิ๊กซี 42 เป็นแบบ สปช. 104/26 อาคารคอนกรีต 2 ชั้น จำนวน 3 ห้องเรียน งบประมาณ ที่ใช้ก่อสร้าง 1,800,000 บาท รวมคุรุภัณฑ์ ได้เริ่มทำการก่อสร้างมาตั้งแต่ปลายปี 2558 ขณะนี้ได้เสร็จสมบูรณ์ตามมาตรฐานสพฐ. ทุกประการ มูลนิธิจึงขอมอบอาคารนี้ ให้เป็นถาวรวัตถุทางการศึกษาแก่โรงเรียนและชุมชน ให้ได้ใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนต่อไป"

นายประสงค์ คหะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุดินนา กล่าวว่า โรงเรียนบ้าน พรุดินนา ก่อตั้งในสมัยรัชกาลที่ 5 เปิดการเรียน การสอน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 3 มาจนถึงปัจจุบันรวม 107 ปี เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ มาแล้วมากมาย อาทิ โรงเรียนดีเด่นประจำตำบล ปี 2552, โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีเด่น ประจำตำบล ปี 2556, โรงเรียนต้นแบบการสร้างอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2557, รางวัลสถานศึกษาที่ลดการใช้พลังงานดีเด่น ปี 2557 และได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ ภายใต้นโยบายรัฐบาล ชุดปัจจุบัน ปี 2559 เป็นต้น การที่มูลนิธิบิ๊กซีไทย ได้จัดสร้างและมอบอาคารเรียนหลังใหม่ให้ครั้งนี้ จะทำให้เด็กๆ สามารถได้รับการเรียนการสอนที่ดีขึ้น อีกทั้ง การมอบชุดหนังสือ AEC พร้อมตู้บรรจุ ยิ่งช่วยเปิดโลกทัศน์ให้กับเด็กในการก้าวสู่การเปิดเขตการค้าเสรี และทำให้เด็กๆ รักการอ่านมากขึ้น

บรรยายใต้ภาพ
อาคารเรียนบิ๊กซี 42

ร่วมส่งมอบอาคารเรียนบิ๊กซี 42 (ซ้าย) เอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์,โรจนะ กฤษเจริญ,โสภิดา อารีย์ศรแดง,สุพัตรา เย็นเกษม,ศรัทธา ทองคำ,ว่าที่ร้อยตรี นรินทร์ สาโร,ประสงค์ คหะวงษ์ และ ชำนาญ มากผล

ตู้ชุดหนังสือ AEC
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง