'เขาพระ'รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไวรัสซิกา

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 00:00:57 น.

นายมานพ ฉ่ำพงษ์สันติ นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล (อบต.) เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ตามหนังสือที่กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกรมควบคุมโรคพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกาสะสมในประเทศไทย จำนวน 97 ราย ใน 10 จังหวัด

อีกทั้งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหภาพยุโรป (ECDC) ระบุว่าประเทศไทยมีสถานการณ์ ของโรคติดเชื้อไวรัสซิการะดับสีแดง และนับเป็นประเทศที่รายงานพบผู้ป่วย มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียม ความพร้อมป้องกันการระบาดของโรคในพื้นที่ และให้ความรู้แก่ ประชาชน เรื่องโรคติดต่อไวรัสซิกา จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดำเนินการ เพื่อเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ เกิดความรู้ ความเข้าใจ และ ไม่ตื่นตระหนก โดยปฏิบัติตาม คำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

โดย อบต.เขาพระ จึงได้จัดให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ป้องกันการระบาดโรคไข้ซิกา ให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเชื้อไวรัสซิกา ที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคสำคัญ และสามารถแพร่ ติดต่อได้โดยการถูกยุงลายที่มีเชื้อกัด จึงอยากให้ประชาชนให้ความร่วมมือ ป้องกันตนเอง และสมาชิกใน ครอบครัวให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง