ฟอร์ด เรนเจอร์ คว้ารางวัล APEAL และ IQS

ข่าวยานยนต์ หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 00:00:16 น.

ฟอร์ด เรนเจอร์ รุ่นดับเบิ้ลแค็บ ได้รับ คะแนนความพึงพอใจสูงสุดอันดับหนึ่ง จากลูกค้าชาวไทย ในการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพรถใหม่ Initial Quality Study (IQS) และการสำรวจความพึงพอใจของ ลูกค้าต่อสมรรถนะ ระบบปฏิบัติการ และการ ออกแบบรูปลักษณ์ของรถยนต์ Automotive Performance, Execution and Layout  (APEAL) ประจำปี 2559

โดยผลการสำรวจความพึงพอใจประจำปี  2559 ทั้ง 2 รายงาน ของ เจ.ดี พาวเวอร์ ประเมินจาก รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ และรถยนต์อเนกประสงค์ จำนวนทั้งสิ้น 82 รุ่น จากทั้งหมด 13 ยี่ห้อ โดยได้ศึกษาวิจัยได้จากการประเมินคำตอบของเจ้าของรถใหม่ จำนวน  4,813 ราย ที่ซื้อรถในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนกรกฎาคม 2559

ฟอร์ด เรนเจอร์ รุ่นดับเบิ้ลแค็บ ได้รับการจัดอันดับสูงสุด การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพรถใหม่ (IQS) ในประเภทรถกระบะ รุ่นดับเบิ้ลแค็บ โดยมีคะแนนเพียง 81 ปัญหา ต่อรถยนต์ 100 คัน ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปัญหา ในประเภทรถกระบะรุ่นดับเบิ้ลแค็บ ที่มีมากถึง 103 ปัญหาต่อรถยนต์ 100 คัน และได้รับความพึงพอใจของลูกค้าต่อสมรรถนะ ระบบปฏิบัติการ และการออกแบบรูปลักษณ์ของรถยนต์  (APEAL) สูงสุดอยู่ที่  923 คะแนน ซึ่งค่าเฉลี่ยในประเภทรถกระบะรุ่นดับเบิ้ลแค็บ คือ 913 คะแนน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง