ทันโลก

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 00:00:35 น.

นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ อนุกรรมการติดตาม จากกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วย พันเอกนรเศรษฐ์ พงษ์เจริญ อนุกรรมการติดตามประเมินผล จากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผล "โครงการออกแบบและจัดส่งดาวเทียมขนาดเล็กเพื่อการศึกษา" หรือ KNACKSAT ที่ กทปส. สนับสนุนเงินทุนวิจัยให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) สำหรับทำการสร้างและส่งดาวเทียมจริงรูปแบบ CubeSat เข้าสู่วงโคจรภายใน 2 ปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างบุคลากรและนักศึกษาที่มีความเข้าใจ ในวิธีการออกแบบและสร้างดาวเทียม ที่ มจพ. เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง