กรมส่งเสริมฯแจงคำสั่งชะลอจ้างไม่กระทบสิทธิพนักงานราชการ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 15 มีนาคม 2560 00:00:06 น.

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากกรณีมีกระแสข่าว กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ทำหนังสือแจ้งผู้อำนวขการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 รวมทั้งหน่วยงาน ในสังกัด ให้ชะลอการจ้างพนักงานราชการเอาไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวนั้น กรมส่งเสริมการเกษตร ขอชี้แจงว่า การชะลอการจ้างพนักงานราชการดังกล่าว เนื่องจาก กรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าตอบแทนของพนักงานราชการตาม พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 จากสำนักงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน 458,957,500 บาท จากที่ได้ทำเรื่องขออนุมัติวงเงินใช้จ่ายจำนวน 462,257,265 บาท จำนวน 2,058 อัตรา ซึ่งถือว่ายังขาดกับอัตรากำลังในส่วนพนักงานราชการของกรมส่งเสริมการเกษตร 10 อัตรา เป็นเงิน 3 ล้านบาท ดังนั้นจึงทำให้ต้องมีคำสั่งให้ชะลอการจ้างดังกล่าวไปก่อนเป็นเวลา 6 เดือน เพื่อให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับ ซึ่งทั้ง 10 อัตรานี้ เป็นตำแหน่ง ที่มีการลาออกหรือว่างอยู่ จึงไม่กระทบกับสิทธิใดๆ หรือกระทบกับบุคคลใด ทั้งนี้การจะพิจารณาจ้างเพิ่มอีกหรือไม่นั้น จะต้องรอดูจากงบประมาณปี 2561 ว่าเพียงพอต่อการจ้างหรือไม่

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง