บุคคลแนวหน้า: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารที่ 4 เมษายน 2560 00:00:10 น.

สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราช ดำเนินทรงปล่อยพันธุ์ปลา น้ำจืด ที่กรมประมง น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย เป็นปลาไทย 9 ชนิด รวมจำนวน 5 แสน 9 หมื่นตัว ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อขยายพันธุ์และรักษาระบบนิเวศน์ ให้เกิดความสมดุล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน พระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2560 ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพ มหานคร

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง