เชียงใหม่เปิดตลาดนัด'ยิ้มสู้'หนุนฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 00:00:34 น.

นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดตัว ตลาดนัด "ยิ้มสู้" (YimSoo Market) ศูนย์รวมสินค้าการเกษตรของคนพิการ โดยมี ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ดร.อธิป อัศวานันท์ ผู้บริหารด้านพัฒนาความยั่งยืน ภาคกิจกรรมสัมพันธ์และการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้อำนวยการด้านการพัฒนานโยบายเชิงกลยุทธ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้แทนบริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และผู้แทนบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ประชาชนทั่วไป คนพิการ ชาวบ้าน ร่วมงานกว่า 500 คน

ศาสตราจารย์วิริยะ เปิดเผยว่า เป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับคนพิการ ที่ภาคเอกชนอย่างบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการสร้างอาชีพให้แก่คนพิการ ถือเป็นมิติใหม่ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน แม่ริม มีพื้นที่ประมาณ 7 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในปีนี้ ตั้งเป้าหมายจะฝึกอาชีพให้กับคนพิการ 6 หมวดวิชา ได้แก่ การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน การเลี้ยงจิ้งหรีด การปลูกผักไร้ดิน การแปรรูปเห็ด การแปรรูปจิ้งหรีดและ การตลาด คาดว่าจะมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทั้งสิ้น 4 รุ่น ในแต่สาขาละอาชีพ มาจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งรวมไปด้วยคนพิการและผู้ดูแล โดยมีระยะเวลาการฝึกรุ่นละ 6 เดือน ในอนาคตศูนย์ฯ จะเปิดรับผู้พิการในภูมิภาคอาเซียนเข้าฝึกอบรม รวมทั้งพยายามผลักดันให้ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนเป็นแหล่ง เรียนรู้ดูงานในระดับภูมิภาคและเป็นโมเดลให้กับประเทศอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการในประเทศ ของตน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง