คอลัมน์: สไตล์สบายเรื่องหมอๆ: กรดไหลย้อนเรื้อรัง เสี่ยง ! 'มะเร็งหลอดอาหาร'

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 00:00:27 น.
ควบคุมโดย พญ.เจรียง จันทรกมล
โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก

"โรคกรดไหลย้อน" เกิดจากความผิดปกติหรือปิดไม่สนิท ของหูรูดบริเวณระหว่างกระเพาะอาหารกับหลอดอาหาร ทำให้กรดหรือน้ำย่อยในกระเพาะอาหารเกิดการไหลย้อนขึ้นมาใน หลอดอาหาร ส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักมีอาการ แสบร้อนหน้าอก เรอเปรี้ยว รู้สึกเหมือนอาหารติดคอ มีอาการจุกแน่นบริเวณลิ้นปี่ จนถึงหน้าอก พบได้ตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่ บางรายอาจมีอาการไอเป็นๆ หายๆ เจ็บคอ ฟันผุ แน่นหน้าอกร่วมด้วย

พฤติกรรมกระตุ้นต่อการเกิดภาวะกรดไหลย้อน
1.มีน้ำหนักมากกว่าเกณฑ์ปกติ
2.รับประทานอาหารช่วงเย็นหรือค่ำเกินไป
3.ดื่มชา, กาแฟ, น้ำอัดลม หรือรับประทานอาหารรสจัด, ไขมันสูง
4.ดื่มสุรา, สูบบุหรี่

5.นอนหลังรับประทานอาหารทันที หรือในระยะ 2-3 ชั่วโมงความอันตรายของโรคกรดไหลย้อน หากมีอาการและทำให้มีการอักเสบเรื้อรังบริเวณหลอดอาหารส่วนปลายเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้เกิดพังผืดจนหลอดอาหารตีบ ไม่สามารถ กลืนอาหารได้ หรืออาจทำให้เซลล์ของหลอดอาหาร กลายเป็น "มะเร็ง" ในที่สุด

การวินิจฉัยและรักษา
ตรวจจากอาการผู้ป่วย และตรวจร่างกาย
การส่องกล้องทางเดินอาหาร
การตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในหลอดอาหาร
หากพบอาการที่ต้องรับประทานยารักษาเป็นเวลานาน อาจพิจารณารักษาด้วยการส่องกล้องเข้าไป เพื่อกระชับหูรูด ให้แข็งแรง
สนับสนุนข้อมูลโดย : พญ.พรพรรณ เทียนชนะไชยา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. Call Center 1745
www.bangpakokhospital.com
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง