คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: นนทบุรีมอบจักรยานช่วยเด็กยากไร้120คัน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 00:00:09 น.

ที่โรงเรียนวัดลาดปลาดุก อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ "เปลี่ยนประเทศไทยด้วยการศึกษา Learn Education" และมอบรถจักรยานจำนวน 120 คัน ให้กับโรงเรียนใน จ.นนทบุรี จำนวน 12 โรงเรียน ตามโครงการ "50 ปี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก...สู่โรงเรียนขาดแคลน" ซึ่งเป็นการมอบรถจักรยานให้กับนักเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัดที่มีฐานะยากจนและบ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน สามารถยืมใช้จักรยานเพื่อความสะดวกในการเดินทางมาโรงเรียนได้ดียิ่งขึ้น โดยโครงการเปลี่ยนประเทศไทยด้วยการศึกษา Learn Education เป็นกิจการเพื่อสังคมที่มีจุดประสงค์ในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยี

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง