สานต่อโครงการ Women Cancer ร่วมสร้าง 'บ้านพิงพัก' ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งสตรีที่ยากไร้

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 00:00:24 น.

เพราะ "กำลังใจ" และ "ความห่วงใย" จากคนข้างกายและครอบครัว นับเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ที่จะทำให้ผู้ป่วยมะเร็งในสตรีเผชิญช่วงเวลาเลวร้ายด้วยความเข้มแข็ง กลุ่มเซ็นทรัล จึงได้สานต่อ โครงการ Women Cancer 2017 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งสตรีที่ยากไร้ ให้มีความหวังและกำลังใจในการต่อสู้โรคร้าย โดยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบว่า คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเป็นอันดับ 1 โดยมีผู้เสียชีวิตราว 60,000 รายต่อปี เฉลี่ย 7 ราย ต่อชั่วโมง ซึ่งโรคมะเร็งเต้านมเป็นโรคที่ถูกตรวจพบมากที่สุดในกลุ่มสตรี โดยทุก 10 คน จะมี 1 คนที่มีโอกาสเป็นโรคมะเร็ง เต้านม และจะมีผู้หญิงไทย เสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าวเฉลี่ยวันละ 12 คน

บุษบา จิราธิวัฒน์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัดกล่าวว่า "ปัจจุบันมีผู้หญิงไทยที่ต้องเผชิญกับ โรคมะเร็ง โดยขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาหรือฐานะยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง และต้องต่อสู้กับโรคร้ายเพียงลำพัง เนื่องจากไม่มีครอบครัวหรือญาติพี่น้อง กลุ่มเซ็นทรัลจึงได้สานต่อ โครงการ Women Cancer หนึ่งในโครงการเพื่อสังคมของกลุ่มเซ็นทรัล เพื่อสร้างกำลังใจให้กับกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งในสตรีตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของUN Women (ยูเอ็น วีเม่น-องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ) ที่ทางกลุ่มเซ็นทรัล ได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในด้านการให้ความสำคัญกับผู้หญิงมาโดยตลอด

โครงการ Women Cancer ได้ระดมทุนจากการจัดแคมเปญส่งเสริมการตลาดในช่วงต่างๆ รวมถึงเทศกาลวันแม่ของห้างในเครือกลุ่มเซ็นทรัล ระหว่างเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2559 ได้แก่ เซ็นทรัล, โรบินสัน, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์- ท็อปส์ และซูเปอร์สปอร์ต รวมถึงการร่วมสมทบทุนจากภาคีคู่ค้า และการบริจาคของลูกค้าผ่านกล่องรับบริจาคที่เซ็นทรัล, โรบินสัน, เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต และห้างอื่นๆ ในเครือกลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งสามารถรวบรวมเงินได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 5 ล้านบาท สมทบทุนก่อสร้างโครงการ "บ้านพิงพัก" (Pink Park Village) ของมูลนิธิศูนย์มะเร็ง เต้านมเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้พระบรมราชินูปถัมภ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยการดูแลของ รองศาสตราจารย์นายแพทย์กฤษณ์ จาฏามระ ประธานมูลนิธิ ซึ่งโครงการบ้านพิงพักจะเป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยและศูนย์วินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมอย่างครบวงจรแห่งแรก โดยปราศจากการแสวงหาผลกำไร ดำเนินงานโดยทีมแพทย์พยาบาล จิตแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ เภสัชกร นักโภชนาการและอาสาสมัคร ประกอบด้วย บ้านพักและสถานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย และบ้านพักฟื้นผู้ป่วยที่กำลังทำการรักษา ศูนย์ฟื้นฟูสภาพและกิจกรรม ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรม และศูนย์วิจัยและวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านม โดยโครงการดังกล่าวจะรองรับผู้ป่วยมะเร็งยากไร้อย่างแท้จริง

ทางด้าน รศ.นพ.กฤษณ์ จาฏามระ ประธานมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติฯ เล่าว่า "การรักษาและการวินิจฉัยโรคมะเร็งดีขึ้นกว่าในอดีตมาก โดยโรคมะเร็งเต้านม หากได้รับการตรวจเช็คและรักษาในช่วงระยะเริ่มต้นจะมีโอกาสหายและรอดชีวิตสูงถึง 98% ดังนั้นทุกคนควรจะดูแลตัวเองอยู่เสมอ ด้วยการตรวจมะเร็งเต้านมประจำปี รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายเป็นประจำ หลีกเลี่ยงความเครียด และควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้มากจนเกินไป

โครงการบ้านพิงพัก เริ่มก่อสร้างโครงการตั้งแต่เดือนมีนาคม  2559  ด้วยจุดมุ่งหมายให้เป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายแก่ผู้ยากไร้และศูนย์วินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมอย่างครบวงจร โดยไม่แสวงหาผลกำไร ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง บ้านพักและสถานที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย, บ้านพักฟื้นสำหรับผู้ป่วยด้อยโอกาส ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและขาดทุนทรัพย์ที่จะนำมาใช้เป็นค่าที่พักระหว่างการรักษา ต้องอาศัยอยู่ตามวัดหรือใต้สะพานลอย, ศูนย์ฟื้นฟูสภาพและกิจกรรมเพื่อช่วยสร้างกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้รู้สึกถึงคุณค่าของการมีชีวิตอยู่, ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรม ,ศูนย์วิจัยและวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านม โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ เฟสแรกประมาณปลายปี 2560

"บ้านพิงพัก"จะเป็นที่พึ่งพิงให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้ ผู้ป่วยเหล่านั้นได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีในระหว่างรับการรักษา หรือจนกระทั่งจากไป ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดีและได้รับการดูแลที่อบอุ่นเปรียบเสมือนการดูแลญาติมิตร จากทีมแพทย์และพยาบาล ซึ่งเข้าใจถึงจิตใจของผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิต ที่เหลืออยู่ได้อย่างมีคุณภาพ โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ย่านหนองจอก บนพื้นที่ 121 ไร่  ที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้แก่มูลนิธิใช้งบประมาณในก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ 500 ล้านบาท (ไม่รวมอปุกรณ์การแพทย์และค่าก่อสร้างศูนย์วิจัย) ปัจจุบันยังขาดงบประมาณอีกกว่า 300 ล้านบาท จึงขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันสมทบทุน หรือเป็นอาสาสมัครเพื่อทำประโยชน์ร่วมกัน ให้แก่กลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมที่ยากไร้ โดยดูรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ www.qscbcfoundation.org

บรรยายใต้ภาพ
รศ.นพ.กฤษณ์ จาฏามระ เผยถึงความก้าวหน้าการก่อสร้าง

รศ.นพ.กฤษณ์ จาฏามระ รับมอบเงิน 5 ล้านบาท จากกลุ่มเซ็นทรัล โดย พิชัย จิราธิวัฒน์, สุพัตรา จิราธิวัฒน์, บุษบา จิราธิวัฒน์, สิราภรณ์ วัฒนา, อนวัช สังขะทรัพย์ และ ภัทรพร เพ็ญประพัฒน์

เพราะ "กำลังใจ" และ "ความห่วงใย" จาก
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง