ต้องสร้างชาติด้วยความรักไม่ใช่ด้วยอาวุธดังกระหึ่ม ในวัน ขลุ่ยไทยก้าวไกลสู่สากล

ข่าวทั่วไป 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ศึกษาธิการจังหวัดพังงา ร่วมกับสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขลุ่ยไทยก้าวไกลสู่สากล ด้วยเพลง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้กับครูผู้สอนวิชาดนตรี จำนวน 30 คน และนักเรียนที่มีความสนใจพิเศษในด้านการเป่าขลุ่ย เพื่อเพิ่มศักยภาพและความรู้ ความสามารถทางดนตรี และเป็นการส่งผลต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ดนตรี ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี และ ผศ.ดร.ประโมทย์ พ่อค้า เป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม

ในการอบรมดังกล่าว ครูผู้เข้ารับการอบรมและนักเรียน ได้เรียนรู้วิชาดนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเทคนิคการเป่าขลุ่ยได้อย่างถูกต้อง และเกิดความรักในดนตรี และในวันสุดท้ายของการอบรมได้มีการจัดเวทีคอนเสิร์ตเพลงพระราชนิพนธ์ โดยผศ.ดร.ประโมทย์ พ่อค้า ร่วมบรรเลงกับนักเรียนที่เข้าร่วมอบรม พร้อมได้ให้ความรู้ในเรื่องบทเพลงพระราชนิพนธ์แก่ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้อีกด้วย

นายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี กล่าวย้ำเตือนในช่วงให้การอบรมว่า ครูมีหน้าที่สำคัญ คือ หน้าที่สร้างชาติ ต้องสร้างด้วยความรัก ไม่ได้สร้างด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ หรืออำนาจทั้งสิ้น แต่เราสร้างด้วย ความรัก ความรักที่ส่งผ่านไปยังลูกศิษย์ ความรักนั้นสร้างโลก ไม่เคยทำลายโลก ตนเชื่อในความรัก


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ