คอลัมน์: สปอร์ตนิวส์: วิ่งเชื่อมสัมพันธ์ล้านนา 4 จว.

ข่าวกีฬา หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 00:00:06 น.

เมื่อบ่ายวันที่ 16 ส.ค. ที่ห้องประชุมชั้น 10 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับ น.ส.ปราณปริยา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย ได้เผยว่า กลุ่ม 4 จังหวัดล้านนาตะวันออก ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ได้ร่วมมือกันจัดแข่งขันวิ่งเชื่อมสัมพันธ์ล้านนาตะวันออก ขึ้น 2 สนาม ได้แก่ สนามที่หนึ่งวันที่ 19-20 ส.ค.ที่ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 15, 25 และ 50 กม. สนามที่สองวันที่ 26-27 ส.ค.ที่ ต.บ่อเกลือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน โดยแบ่งเป็น 3 ระยะเท่ากับเชียงรายจัดเป็นการท่องเที่ยวด้านกีฬาเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แหล่งท่องเที่ยวใน 4 จว. เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศ การวิ่งครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และการตลาดท่องเที่ยวกิจกรรมท่องเที่ยววิถีไทยใส่ใจสุขภาพ 4 จว. โดยใช้กิจกรรมวิ่งลานนาอิสเธิร์นไทรอัลรันเฟรนด์ชิพ 2017 สปอร์ตทัวริส ซึ่มจะเป็นหนทางพัฒนากลุ่ม จ.ล้านนาตะวันออก ทั้งหมด 4 จว.เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของไทยต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ จะส่งเสริมให้นักกีฬาได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาควบคู่ไปพร้อมกับการท่องเที่ยว ซึ่งจะมีผลให้ท้องถิ่นแต่ละชุมนุมชนมีรายได้ที่เกิดจากกิจกรรมกีฬาดังกล่าว

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง