คอลัมน์: Quote of the week

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 00:00:49 น.

'ถ้าถูกแดดถูกฝน อนามัยแข็งแรงก็ไม่เป็นอะไร ทำให้แข็งแกร่ง จิตใจก็เหมือนกัน เมื่อประสบอุปสรรค และสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา เราก็ขุ่นหมองแต่ถ้าจิตใจเรา แข็งแรง แข็งแกร่งดี อุปสรรคนั้นจะทำให้สามารถที่จะทำให้ มีอำนาจจิตดีขึ้นมีกำลังใจมากขึ้น สิ่งที่เป็นอุปสรรค สิ่งที่ทำให้เราขุ่นเคืองใจ ไม่เป็นผลร้ายต่อตัวเรากลับทำให้ ใจเราแข็งแกร่งแข็งแรง'

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสเสด็จฯ ทรงเยี่ยมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทรงดนตรีเป็นการส่วนพระองค์
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 7 มีนาคม 2513
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง