ประชุมใหญ่  

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 00:00:49 น.

นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการรวมทั้งสมาชิกและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อเร็วๆ นี้

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง