มิชลิน มอบสนามเด็กเล่น

ข่าวยานยนต์ หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 00:00:46 น.

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ส่งมอบสนามเด็กเล่นที่ผลิตจากยางรถยนต์ใช้แล้ว และมอบหมวกกันน็อก ให้แก่ เด็กนักเรียนที่โดยสารรถมอเตอร์ไซค์ ในโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียนในโรงเรียนที่ ด้อยโอกาส ณ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

นางสาวชาลิน นานา ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท สยามมิชลิน จำกัด กล่าวว่า "โครงการเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส เป็นการสืบสานแนวทางจากโครงการประชารัฐ ที่ต้องการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม นักเรียนมีคุณภาพชีวิตสุขภาพกาย และใจที่ดีขึ้น อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"

ทั้งนี้ โครงการสนามเด็กเล่นจากยางรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้แล้วจากมิชลิน ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เพื่อมุ่งสร้างจิตสำนึกในการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดย ที่ผ่านมาได้มอบสนามเด็กเล่นให้กับชุมชน และโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศแล้ว กว่า 500 ชุด ส่วนการมอบหมวกกันน็อกนั้น ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจใน กฎจราจร และรณรงค์การสวมใส่หมวกกันน็อก ในขณะขับขี่ หรือซ้อนท้ายรถจักรยานและมอเตอร์ไซค์ อันเป็นหนึ่งในปณิธานของ มิชลิน ที่จะสร้าง "การสัญจรอย่างยั่งยืน"

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง