ทางหลวงพิษณุโลกติวมาตรฐานผู้รับจ้างคู่สัญญา

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 00:00:46 น.

นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) เป็นประธานการประชุมผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญากับผู้ควบคุมงานของสำนักงาน และแขวงทางหลวงในสังกัดสำนักงาน ทางหลวงที่ดูแลรับผิดชอบ รวม 4 จังหวัด ประกอบด้วย จ.พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร และ จ.อุตรดิตถ์ ที่ได้ลงนามในสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายอัครวัฒน์ ศรีหัตถกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 และ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทางหลวง กว่า 90 คน เข้าร่วม ประชุมอย่างพร้อมเพรียง ที่ห้องประชุมขุนสมศรีสิงหวัฒน์ สำนักงานทางหลวงที่ 5 จ.พิษณุโลก

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกรมทางหลวงที่ให้ผู้รับจ้างได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกรมทางหลวง และให้รับทราบแนวทางในการควบคุมตามมาตรฐานความเรียบของผิวทางที่ใช้ประกอบการตรวจรับงานโดยมีการสาธิตให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อให้ได้ผลงานที่ออกมาอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานและมาตรการเข้มงวด ของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง