สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย-อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ ในหลวง รัชกาลที่ 9 สหสมาคมศิษย์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร จัดกิจกรรม 'การฝึกประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและใบตอง'

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 00:00:36 น.

รศ.ดร.วีณา เชิดบุญญชาติ นายกสหสมาคมศิษย์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร จัดกิจกรรม "การฝึกประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและใบตอง เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9" ให้แก่กรรมการสมาคม และเพื่อนๆ เนื่องในโอกาสวันลอยกระทง โดยมี อ.ชุติมา สังคะหะ จากมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม อาคารตรีนิตี้คอมเพล็กซ์ สีลม เมื่อเร็วๆ นี้

วันลอยกระทง นับเป็นอีกหนึ่งประเพณีสำคัญของไทยที่สืบทอดกันมาช้านาน สำหรับวันลอยกระทงของทุกปี ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา อีกทั้งยังเป็นการลอยความทุกข์ ความโศก รวมถึง โรคภัยต่างๆ ให้ลอยไปกับแม่น้ำอีกด้วย และในวันลอยกระทง ผู้คนจะพากันทำ "กระทง" จากวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตกแต่งเป็นรูปคล้ายดอกบัวบาน ปักธูปเทียน แล้วนำไปลอยในสายน้ำปัจจุบัน มีการรณรงค์ ให้ทำกระทงทำมาจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและสายน้ำให้สะอาด และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่คู่กับคนไทยสืบต่อไป

บรรยายใต้ภาพ

รศ.ดร.วีณา เชิดบุญญชาติ นายกสหสมาคมศิษย์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกฯ ร่วมในกิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและใบตอง เพื่ออนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริของพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยมี อ.ชุติมา สังคะหะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นวิทยากร

รศ.ดร.วีณา เชิดบุญญชาติ พร้อมด้วยศิษย์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร, พรทิพย์ ห่านตระกูล (เซนต์ฟรังส์ฯ), มารศรี มณีรัตน์, ศันสนีย์ พานารถ นายกสมาคมศิษย์ซางตาครู้สคอนแวนท์, ดร.ประกายแก้ว รัตนนาคะ และ จิระนันท์ หล่อจีระชุณห์กุล

ดร.อรนุช แสงสุริยจันทร์, ตวงรัตน์ ศิริยงค์, รัตโนวรรณ ประเสริฐอัมพร, พนิดา ดวงจินดา
มอบของที่ระลึกจากศาลาสมุนไพร
กระทงกลีบบัวซ้อน
สมพร โทณะวณิก กับ รศ.ดร.วีณา เชิดบุญญชาติ
อรนารถ เชิดบุญชาติ กับคุณแม่-รศ.ดร.วีณา เชิดบุญญชาติ
ปัทมา เหล่าวัฒนา
กระทงพับแบบกลีบกุหลาบชั้นใน ส่วนชั้นนอกเป็นกลีบบัวซ้อน
อรนารถ เชิดบุญชาติ ตั้งใจประดิษฐ์กระทงอย่างสวยงาม
อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ นายกสมาคมศิษย์อัสสัมชัญคอนแวนต์
กระทงกลีบเล็บมือนางซ้อน
พับเป็นกลีบกุหลาบ โดยเย็บซ้อนกัน
ใบตอง วัสดุจากธรรมชาติ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง