เผยยาตัวใหม่เพิ่มประสิทธิภาพรักษามะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 00:00:00 น.

มะเร็งเต้านม เป็นหนึ่งในมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิงทั่วโลก และเป็น 1 ใน 3 สาเหตุสำคัญที่ทำให้ ผู้ป่วยมะเร็งเสียชีวิต โดยมีอุบัติการณ์ในผู้ป่วยรายใหม่สูงถึง 1.7 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2551 และในประเทศไทย พบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่สูงถึง 10,193 ราย หรือคิดเป็นอัตราส่วน 28.6 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน โดยพบมากในผู้หญิงไทยในช่วงอายุ 45-50 ปี แต่ปัจจุบันพบ ผู้หญิงอายุน้อยเป็นมะเร็งเต้านมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะ "ไขมัน" เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งเต้านม

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นรินทร์ วรวุฒิแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า "โรคมะเร็งเต้านม สามารถรักษา ให้หายขาดได้หากตรวจพบในระยะแรกๆ ผู้หญิงที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป ควรเข้ารับการตรวจคัดกรองโดยการตรวจทางรังสี ด้วยเครื่องMammogram หรือ Ultrasound ในทุก 1-2 ปี (สำหรับคนที่ไม่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม) แต่ถ้ามีคนในครอบครัวมีประวัติมะเร็งเต้านม ควรตรวจทุกปี โดยการรักษามะเร็งเต้านมมีทั้งการผ่าตัดฉายแสง และ การให้ยา ซึ่งการให้ยามีทั้งฮอร์โมนบำบัด เคมีบำบัด และการให้ยารักษาแบบพุ่งเป้า ซึ่งการรักษามะเร็งเต้านมมีผลข้างเคียงหลายอย่างด้วยกัน โดยเฉพาะการรักษาด้วยเคมีบำบัด อาจทำให้มีผลข้างเคียง อาทิ คลื่นไส้ อาเจียน ผมร่วง เยื่อบุช่องปากอักเสบ ถ่ายอุจจาระเหลว ปริมาณเม็ดเลือดและเกล็ดเลือดลดลง อาการจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของยา"มะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย หรือรู้จักกันว่ามะเร็งเต้านมระยะที่ 4 ซึ่งถือเป็นระยะสุดท้าย โดยเป็นระยะที่มะเร็งจะแพร่กระจายจากเต้านมและต่อมน้ำเหลืองโดยรอบไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกาย ซึ่งที่พบมากจะกระจายไปสู่กระดูก ปอด ตับ และสมองโดยสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตคือการแพร่กระจายของมะเร็งสู่ส่วนอื่นๆ ของร่างกาย ภายหลังการตรวจพบในครั้งแรกพบว่า ร้อยละ 30 ของมะเร็งเต้านมจะมีการแพร่กระจายไปสู่ ส่วนอื่นๆ ของร่างกาย มะเร็งเต้านมชนิดที่มีการสนองตอบ ต่อยาต้านฮอร์โมน 2 เป็นชนิดที่พบได้ร้อยละ 65 ของสตรีที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมที่มีอายุระหว่าง 35-65 ปี และร้อยละ 82 ของสตรีที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมที่มี อายุมากกว่า 65 ปี ขึ้นไป

ล่าสุด ไฟเซอร์ ได้นำเสนอเวชภัณฑ์นวัตกรรมยาเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะแพร่กระจายชนิด HR+/HER 2 ในประเทศไทยโดยเป้าหมายสูงสุดในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมในระยะแพร่กระจายก็คือ การยืดอายุผู้ป่วยให้ยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การค้นพบนวัตกรรมการรักษามะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวย่างที่สำคัญ และนับเป็นยาตัวแรก ของยาต้านมะเร็งชนิดที่ยับยั้งการทำงานของโปรตีนซีดีเค 4/6 ซึ่งใช้ร่วมกับการรักษาโดยการให้ยาต้านฮอร์โมนได้อย่างมีประสิทธิผลที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่นๆ โดยยาดังกล่าวได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา ให้ใช้เป็นยาอันดับแรก (First Line) ในผู้ป่วย มะเร็งเต้านมระยะลุกลามหรือแพร่กระจายชนิด HR+/HER 2-วัยหมดประจำเดือน และจะเป็นทางเลือกใหม่ในการรักษาเพื่อยืดอายุ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วยในประเทศไทย นวัตกรรมใหม่นี้ถือเป็นความสำเร็จครั้ง ยิ่งใหญ่ของไฟเซอร์ เนื่องจากยาชนิดนี้เมื่อใช้ร่วมกับ Letrozole สามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตโดยโรคสงบเกือบ 2 เท่าเมื่อเทียบกับการรักษาโดยให้ Letrozole เพียงอย่างเดียว ซึ่งถือเป็นมาตรฐานการรักษาสำหรับผู้ป่วยมะเร็งกลุ่มนี้

ด้าน แพทย์หญิงคิมเบอร์ลีย์ ลินน์ แบล็คเวลล์หนึ่งในวิทยากรรับเชิญในงานเปิดตัวนวัตกรรมเพื่อการรักษามะเร็งเต้านมในระยะแพร่กระจาย ได้ให้ความเห็นว่า "การรักษามะเร็งเต้านมด้วยเคมีบำบัด มีผลข้างเคียงกับคนไข้มาก นวัตกรรมใหม่จากไฟเซอร์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่อาจมาทดแทนการให้เคมีบำบัดในอนาคต โดยยาดังกล่าวเป็นยาที่ใช้รับประทานทำให้ผู้ป่วยสะดวกมากขึ้นสามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตโดยโรคสงบเกือบ 2 เท่า เมื่อเทียบกับการรักษาโดยการให้ยาต้านฮอร์โมนเพียงอย่างเดียว ซึ่งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์บนพื้นฐานความเข้าใจของไฟเซอร์เกี่ยวกับชีววิทยาของมะเร็งทำให้สามารถสร้างสรรค์พัฒนาการด้านการรักษาใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ให้กับทั้งแพทย์ผู้ให้การรักษาและผู้ป่วยอีกด้วย"

ไฟเซอร์ มีเป้าหมายสูงสุดในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับสังคมไทย รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันโรคต่างๆ และการรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตระหนักถึงปัญหาของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะลุกลาม และความต้องการในการเข้าถึงการบำบัดรักษาอย่างเหมาะสม ทั่วโลก โดยเราให้ความสำคัญกับผู้ป่วยเป็นลำดับแรก ซึ่งเป็นแรงผลักดัน และเป็นแรงบันดาลใจให้แผนกมะเร็งวิทยาของไฟเซอร์สร้างสรรค์นวัตกรรมยาที่ล้ำหน้าในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง การเปิดตัวนวัตกรรมยาสำหรับรับประทานเพื่อรักษามะเร็งเต้านมในระยะแพร่กระจาย ถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญของไฟเซอร์ด้านการวิจัย และวิทยาศาสตร์เพื่อนำเสนอยารักษาโรคที่มีนัยสำคัญต่อการรักษาผู้ป่วย

บรรยายใต้ภาพ
รศ.นพ.นรินทร์ วรวุฒิ
พญ.คิมเบอร์ลีย์ ลินน์ แบล็คเวลล์
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง