คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: สปสช.สระบุรีแจงบริหารกองทุนบัตรทอง

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 00:00:42 น.

นายแพทย์ชูวิทย์ ลิขิตยิ่งวรา ประธานคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ ระดับเขตพื้นที่ (อปสข.) เขต 4 สระบุรี เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2561 โดยมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และตัวแทนจากโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคกลางตอนบน เข้าร่วมรับฟังกว่า 300 คน ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา และมีนายแพทย์ชลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 4 สระบุรี พร้อมคณะ ร่วมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (กองทุนบัตรทอง) ปีงบประมาณ 2561 พร้อมทั้ง นายแพทย์ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านหมอ จ.สระบุรี ชี้แจงแนวทางการคำนวณการจัดสรรงบประมาณแบบ Step ladder เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดสรรงบประมาณกองทุนบัตรทองกับโรงพยาบาลทุกระดับในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง