นศ.วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ รักษาหน้า กอศ.สถานประกอบการชูสองนิ้วชมเชยประสิทธิภาพการทำงาน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- จันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 00:00:41 น.

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผย ถึงความสำเร็จของ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ในการเรียน ระบบ ทวิภาคี จำนวน 32 คน ที่เข้าฝึกประสบการณ์ วิชาชีพกับบริษัท โซนี่เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ว่า ได้รับความพึงพอใจจากแหล่งประกอบการอย่างมาก เนื่องจากมีอัตราการมาทำงานของนักศึกษา ร้อยละ 99 ซึ่งสูงจากกรอบอัตราการมาทำงานที่สถานประกอบการกำหนดไว้ที่ร้อยละ 97

เลขาธิการ กอศ. เปิดเผยถึงรายละเอียด การปฏิบัติงานของนักศึกษาในส่วนของ Logistics Manufacture  ภาคอุตสาหกรรม ว่า แบ่งเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป General Affairs (GA) เป็นส่วนสำนักงาน ดูแลสวัสดิการของพนักงาน การจัดเตรียมห้องประชุม อุปกรณ์ ต่างๆ รวมถึง Visa Work Permit ฝ่ายการผลิต Production Support คือ ส่วนการผลิตแบ่งเป็น หลายส่วนหลักๆ ได้แก่ การผลิตตัวกล้อง เลนส์ ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตเครื่องเสียง ติดรถยนต์ การตรวจสอบคุณภาพ การผลิตบรรจุภัณฑ์ ซึ่งงานในภาคอุตสาหกรรมจะเน้นกระบวนการไหลของวัตถุดิบ (Flow of inbound logistics) และฝ่ายสุดท้าย คือ ฝ่ายจัดซื้อ จะรับผิดชอบเอกสารการ วางบิล การทำ Invoice ทั้งนี้ บริษัทได้ให้การสนับสนุนเบี้ยเลี้ยง เป็นเงินประมาณ 12,000 บาท ต่อเดือน เงินพิเศษสิ้นสุดการฝึกงาน 3,000 บาท บริการรถรับ-ส่ง จากหอพัก ชุดพนักงาน ตรวจสุขภาพก่อน เริ่มการฝึกงาน ประกันชีวิตกลุ่ม ค่ารักษาพยาบาล บริการอาหารฟรี กิจกรรมสันทนาการ วันหยุด วันลา การฝึกอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ รวมทั้งคณาจารย์นิเทศนักศึกษาเป็นระยะๆ ฝ่ายบุคคลจะเข้าเยี่ยมนักศึกษาฝึกงานเดือนละครั้ง

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวปิดท้ายว่า การเรียนรู้ไม่เพียงอยู่แต่ในห้องเรียนเท่านั้น การให้ความรู้ทั้งทักษะอาชีพ และทักษะทางสังคมจากประสบการณ์จริงจะทำให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์พร้อม มีความแข็งแกร่ง พร้อมที่จะรับมือกับโลกอนาคตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ เชื่อว่าการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาในรูปแบบ ทวิภาคีจะสร้างสิ่งต่างๆ เหล่านี้ให้กับผู้เรียนได้ดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง