มอบนโยบาย

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- จันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560 00:00:43 น.

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรและสหกรณ์ ประชุมมอบนโยบายให้แก่หน่วยงานในกำกับดูแลทั้ง 10 หน่วยงาน โดยย้ำให้ทุกหน่วยงานยึดถือแนวพระราชดำริ ของรัชกาลที่ 9 เป็นหลักในการขับเคลื่อนดำเนินงาน และยึดมั่นการทำงานเพื่อประชาชน

ADVERTISEMENT