ม.นเรศวรจัด One day Trip บุรีรัมย์ชมผ้าทอลวดลายใหม่ 'ดอกดิน' บ้านยายคา

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 13 ธันวาคม 2560 00:00:10 น.

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล ผู้อำนวยการ จัดโครงการ "การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเป็นเจ้าบ้านที่ดีโดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน" ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านยายคำ ตำบลบ้านยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยววิถี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ของชุมชน ในรูปแบบมัคคุเทศก์น้อย One day Trip บ้านยายคำ บุรีรัมย์ พร้อมทั้งเตรียมพัฒนาต่อยอดออกแบบผ้าทอลายดอกดิน ให้เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ นับเป็นการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับชาวบ้านยายคำอีกทางหนึ่งด้วย

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง