แทรกเตอร์ไร้คนขับ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 13 ธันวาคม 2560 00:00:10 น.

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ร่วมกิจกรรมงานสาธิตรถแทรกเตอร์ไร้คนขับ (unmanned tractor) ที่แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ แปลงสาธิตการปลูกมันสำปะหลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง