คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: จัดใหญ่'ยอยศกษัตราอโยธยาศรีรามเทพนคร'

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 00:00:51 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณโบราณสถานวัดพระราม ภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้มีการจัดการซ้อมใหญ่ การแสดงแสงเสียง สื่อผสมประกอบจินตภาพ ชุด "ยอยศกษัตราอโยธยาศรีรามเทพนคร" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงในงาน "ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560" ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-24 ธ.ค. 2560 ที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา สำหรับการแสดงมุ่งเน้นนำเสนอถึงพระมหากรุณาธิคุณ ความเสียสละ ความกล้าหาญ พระปรีชาสามารถ ในการปกครอง ฟื้นฟู กอบกู้บ้านเมือง และพระบุญญาบารมีของบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า และ พระวีรกษัตริย์ที่สำคัญในยุคสมัยของกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของไทยจนถึงปัจจุบัน เพื่อ ให้ผู้ชมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับรู้ถึงพระเกียรติคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่สามารถปกปักษ์รักษาบ้านเมืองให้อยู่รอดปลอดภัยและเจริญก้าวหน้า โดยใช้นักแสดง และดารา ช้างจากวังช้างแลเพนียด

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง