คอลัมน์: รายงานพิเศษ: ทหารสอนชาวนาชายแดนเลี้ยงโคขายเนื้อสร้างอาชีพ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 00:00:50 น.

สนธยา ทิพย์อุตรปัจจุบัน โค หรือ วัว ทั่วประเทศมีจำนวนลดลงมาก อย่างน่าใจหาย เนื่องจากมีการนำเนื้อโคไปประกอบอาหารทุกวัน เกรงว่า อนาคต เนื้อโคจะขาดแคลน และต้องสั่งเข้าจากต่างประเทศแทน จึงต้องมีการส่งเสริมให้เกษตรกรเห็นความสำคัญในการเลี้ยงโคมากขึ้น เพื่อให้มีเนื้อโคบริโภคและยังเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ตระหนักถึงปัญหาจำนวนโคลดลง จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริม การเลี้ยงโคเนื้อลูกผสม นทพ. โดยมอบหมายให้ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นหน่วยงานนำร่อง ส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ และอ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร เลี้ยงโคขุน ในรูปแบบการจัดตั้งกลุ่ม เพื่อขายเนื้อป้อนสหกรณ์หนองสูงและสหกรณ์โพนยางคำ ตลอดระยะเวลา 4 ปี ทำให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้ดีระดับหนึ่ง

พ.อ.เอกศักดิ์ ริมธีระกุล ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51(นพค.51) จ.อำนาจเจริญ กล่าวว่า หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51(นพค.51) ได้รับมอบหมายจากหน่วยบัญชาการ ทหารพัฒนา จัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อลูกผสม นทพ. แก่เกษตรกรบ้านบก,บ้านนาสะอาด,บ้านหนองทับม้า อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ และบ้านห้วยยาง อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร รวม 4 กลุ่ม นำร่อง ในการเลี้ยงโคเนื้อลูกผสม นทพ. ด้วยการส่งเสริมอุปกรณ์ใน การเลี้ยง ที่ว่างปลูกหญ้า สำหรับอาหารโค เครื่องอัดฟาง สร้างคอกวัว ยารักษาโรค ผสมเทียมและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ แบบฟรี และได้มอบโค จำนวน 70 ตัว แก่เกษตรกร 4 กลุ่ม นำร่อง ใน โครงการการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อลูกผสม นทพ. เพื่อให้เกษตรกร มีรายได้หลังทำนาและเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงโคมากขึ้น

สำหรับพันธุ์โค ที่มอบให้แก่เกษตรกร ได้แก่ พันธุ์อเมริกันบาร์มัน,พันธุ์ซาโรเล่ส์,พันธุ์กำแพงแสน,พันธุ์แองกัส,พันธุ์ชาฮิวาส,พันธุ์ตากและพันธุ์ลิมูชิน ทั้งหมดเป็นโคเนื้อ มีน้ำเชื้อคอยบริการแก่เกษตรกรแบบฟรีๆ

พ.อ.เอกศักดิ์ ริมธีระกุล ผบ.นพค.51 จ.อำนาจเจริญ กล่าวว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556-2558 กว่า 4 ปี ที่มีการส่งเสริมเกษตรกร เลี้ยงโคเนื้อลูกผสม นทพ.มีลูกโคเกิดทั้งเพศผู้และเพศเมีย จำนวน 53 ตัว ในส่วนของลูกเพศผู้ จะดำเนินการขุน ให้มีน้ำหนักที่ 800-1,000 กิโลกรัม ก็จะส่งไปจำหน่ายยังสหกรณ์หนองสูง จ.มุกดาหารและสหกรณ์โพนยางคำ จ.สกลนคร ซึ่งก็สร้างรายได้ แก่สมาชิกกลุ่มเป็นอย่างดี

พ.อ.เอกศักดิ์ ริมธีระกุล ผบ.นพค.51 จ.อำนาจเจริญ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา ได้มีการมอบโคแม่พันธุ์แก่ราษฎรตามแนวชายแดน เขตพื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด ได้แก่ อำนาจเจริญ ยโสธร และอุบลราชธานี บางส่วน อย่างต่อเนื่อง

นายเวียงชัย พลสีหา อายุ 53 ปี ประธานกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อลูกผสม นทพ. เล่าว่า ตนมีอาชีพทำนาปลูกข้าว พอหมดหน้านาก็จะว่างงาน หลายคนเดินทางไปรับจ้างทำนาในตัวเมืองอำนาจเจริญหรือไม่ก็ต่างจังหวัดและกรุงเทพฯ เพื่อหาเงินเป็นทุนทำนา กระทั่งเมื่อปี 2546 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 จ.อำนาจเจริญ ส่งเสริมให้ชาวนาเลี้ยงโคขุน เพื่อขายเนื้อให้สหกรณ์หนองสูงและสหกรณ์โพนยางคำ ในรูปแบบการยืมแม่พันธุ์โค จากกลุ่มฯ หากคลอดลูกออกมา ผู้เลี้ยงก็จะได้ลูกโค หากเป็นเพศผู้ ก็จะขุนจนให้มีน้ำหนักดี เพื่อขายให้กับสหกรณ์หนองสูง จ.มุกดาหาร และสหกรณ์โพนยางคำ จ.สกลนคร สมาชิกรายใดได้ลูกโคแล้ว ก็จะส่งแม่พันธุ์คืนกลุ่มฯ เพื่อให้สมาชิกรายอื่นยืมไปเลี้ยงเอาลูกต่อไป.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง