สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว เดินหน้าเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่!!!

ข่าวยานยนต์ หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 00:00:31 น.

นางสาวสุรณี จตุรพรอนันต์ ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคม ผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว เปิดเผยว่า ตนได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วให้เป็นประธานการเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ประการรถยนต์ใช้แล้ว รุ่นที่ 4 ประจำปี 2561-2563

ซึ่งในความคืบหน้ากับภารกิจดังกล่าวใน ช่วงที่ผ่านมาได้มีการร่วมมือกับคุณชำนาญ เสมาทัต ประธานชมรมผู้ค้ารถยนต์มือสอง สระบุรี และ คณะกรรมการบริหาร และสมาชิกของชมรมผู้ค้ารถยนต์มือสอง สระบุรี รวมทั้งสิ้น 7 ท่าน ที่มีจิตอาสา รับเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ประกอบการ รถยนต์ใช้แล้ว รุ่นที่ 4 ประจำปี 2561-2563 โดยจะ รับผิดชอบในการควบคุม และดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ตั้งแต่งานพิธีการ การลงทะเบียนรับบัตรเลือกตั้ง การลงคะแนนเสียง จนถึงการนับคะแนนเลือกตั้ง ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

ซึ่งภารกิจนี้ในฐานะที่ดิฉันรับหน้าที่ประธานการเลือกตั้งที่ได้รับการไว้วางใจจากคณะกรรมการสมาคมฯ และเพื่อนสมาชิกสมาคมฯ จะมีการดำเนินการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้ผู้แทนที่ดี มีจิตอาสา มีความรู้ความสามารถในการบริหารสมาคมฯ ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไปอย่างแน่นอนโดยรายละเอียดมีดังนี้

1.สถานที่ที่ใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับการ เลือกตั้งทั้งหมดจะใช้ บริษัท เอส ดับบลิว เอส เบสท์เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานของดิฉัน หรือ คุณสุรณี จตุรพรอนันต์ ประธานการเลือกตั้งเพื่อความโปร่งใส

2.การพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ตลอดจนการรับรองผู้สมัครและออกหมายเลขประจำตัว จะดำเนินการอย่างเปิดเผยโดยดิฉัน หรือ คุณสุรณี จตุรพรอนันต์ ประธานการเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งเท่านั้น

3.ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คือ สมาชิกสามัญสมาคมฯ ในปี 2560 โดย 1 สมาชิก มีสิทธิลงคะแนนเลือก ผู้สมัครได้ 1 หมายเลขเท่านั้น และ 4.การดำเนินการ เลือกตั้ง จะถูกควบคุมและดูแลโดยคณะกรรมการเลือกตั้งที่เป็นผู้แทนจากชมรมผู้ค้ารถยนต์มือสอง สระบุรี ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดการเลือกตั้งให้กับสมาชิกได้รับทราบจนสิ้นสุดการนับคะแนน และประกาศผลการเลือกตั้ง

ทั้งนี้จะมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และพันธมิตรหลักของสมาคมฯ มาร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมทั้งรับรองผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

คุณสุรณีกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ในปัจจุบันมีการปิดรับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว และประกาศรายชื่อ และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครไปเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึ่งขั้นตอนจากนี้ ทางคณะกรรมการเลือกตั้งจะส่ง จดหมายไปถึงสมาชิกทุกคน เพื่อแจ้งรายละเอียดการเลือกตั้ง รายชื่อ และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครให้รับทราบโดยทั่วถึงกัน พร้อมกับลงประชาสัมพันธ์ให้มาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องในทุกสื่อของสมาคมฯ ทั้งนี้จะเปิดให้มีการลงคะแนนเสียงล่วงหน้าได้ในวันที่ 10-26 มกราคม ปี 2561 และการเลือกตั้งจริงในวันที่ 27 มกราคม ปี 2561 ต่อไป

จากนี้ขั้นตอนต่อมาเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนในการเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2561 แล้ว ในส่วนของประธานการเลือกตั้ง และคณะกรรมการเลือกตั้งจะดำเนินการประกาศผลการเลือกตั้งนายกสมาคม ผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว รุ่นที่ 4 อย่างเป็นทางการภายใน 3 วันนับจากวันเลือกตั้ง

หลังจากนี้ นายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วคนใหม่จะต้องทำการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ภายใน 7 วันหลังจากการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ

คุณสุรณี กล่าวว่า อย่างไรก็ตามในช่วงที่ ผ่านมาการทำงานของสมาคมฯ ตนมองว่าเป็นไป ในทิศทางที่ดีจากการรวมตัวของสมาชิกสมาคมฯ มีการแบ่งปันความรู้ ทำให้มีมาตรฐานของวิชาชีพเดียวกัน  มีการรับประกันสินค้า และบริการหลังการขาย ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคมั่นใจและตัดสินใจในการซื้อง่ายขึ้น

ที่ผ่านมาสมาคมฯ มีการพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับ และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอด 2 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้จาก

1.จำนวนสมาชิกสามัญที่เพิ่มขึ้นจาก 140 กิจการ เป็น 267 กิจการ ในปัจจุบันจากทั่วประเทศ ทั้งยังรวบรวมสนับสนุนการจัดตั้งชมรมผู้ประกอบการ รถยนต์ใช้แล้วทั่วประเทศได้มากถึง 18 ชมรม ทั่วประเทศ

2.จำนวนสมาชิกวิสามัญที่เป็นสถาบันการเงินชั้นนำ ลานประมูล เว็บไซต์ซื้อขายรถยนต์ และ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ใช้แล้วจำนวนมากถึง 20 กิจการ

3.พันธมิตรจากหน่วยงานภาครัฐเพิ่มขึ้น  4.มีพันธมิตรระหว่างประเทศ ได้แก่ สหพันธ์สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ประเทศ มาเลเซีย สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วประเทศ สิงคโปร์ ตลอดจนนักลงทุนต่างชาติมากมาย

ด้านคุณชำนาญ เสมาทัต ประธานชมรมผู้ค้ารถยนต์มือสอง สระบุรี ในฐานะคณะกรรมการเลือกตั้ง นายกสมาคมผู้ประการรถยนต์ใช้แล้ว รุ่นที่ 4 ประจำปี 2561-2563 กล่าวว่า สำหรับขั้นตอนของคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งในชุดนี้มีขั้นตอนการทำงาน คือ

1) การสมัคร รับเลือกตั้ง โดยผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร นโยบายการทำงาน 2 ปี (พ.ศ.2561-2563) ที่ คุณสุรณี จตุรพรอนันต์ ประธานการเลือกตั้ง ณ บริษัท เอส ดับบลิว เอส เบสท์เซอร์วิส จำกัด เริ่มต้นวันที่ 1 พฤศจิกายน เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เพื่อให้ประธานการเลือกตั้งและคณะกรรมการ เลือกตั้งพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ และออกหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร

2) การเลือกตั้งล่วงหน้า โดยผู้ที่ประสงค์จะเลือกตั้งล่วงหน้า ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อขอบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสมาคม โดยสามารถส่งบัตรลงคะแนนเสียงได้ 2 ช่องทาง คือ ยื่นด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ไปที่บริษัท เอส ดับบลิว เอส เบสท์เซอร์วิส จำกัด ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561 ในเวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 ในเวลา 17.00 น.

3) การเลือกตั้ง จะจัดขึ้นในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561 อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี โดยจะเปิดให้สมาชิกสมาคมฯลงทะเบียน รับบัตร เลือกตั้ง/ลงคะแนนเสียง ตั้งแต่เวลา 10.30-14.00 น. หลังจากนั้นประธานการเลือกตั้งทำการเปิดหีบ นับคะแนนเลือกตั้งอย่างโปร่งใสต่อหน้าสักขีพยานจาก 3 หน่วยงาน คือสถาบันการเงิน, สคบ. และตำรวจ โดยผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม คือ ผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงที่สุดจากการเลือกตั้ง และได้รับคะแนนเสียงจากสมาชิกไม่ต่ำกกว่า 60% ของผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง จากนั้นประธานการเลือกตั้ง เซ็นรับรองผลการเลือกตั้ง พร้อมสักขีพยาน พร้อมกับประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ภายในวันที่ 30 มกราคม 2561

นายชำนาญ กล่าวในตอนท้ายว่า สำหรับการทำงานของสมาคมฯ ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมามีการเติบโตมาก เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนมากขึ้น โดยเฉพาะประชาชนทั่วไป โดยมีผลงานเด่นๆ ที่ช่วยยกระดับวิชาชีพของผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วให้เป็นยอมรับในระดับสากลมากมาย

ทั้งนี้ในฐานะที่ชมรมผู้ค้ารถยนต์มือสองสระบุรีเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติและมีความภูมิใจมากที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสมาคมฯ พวกเราชมรมผู้ค้ารถยนต์มือสอง สระบุรี มีความพร้อม และยินดีที่จะช่วยสนับสนุนงานกิจกรรมสมาคมฯ ในทุกๆ ด้านอย่างเต็มที่ครับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง