คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: พาณิชย์บุรีรัมย์ตรวจเข้มของขวัญปีใหม่

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 00:00:20 น.

นายศิริพงษ์ วิวัฒน์เกษมชัย พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายปรารภ ลิไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำ จ.บุรีรัมย์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด นำเจ้าหน้าที่ออกตรวจห้างร้านจำหน่ายกระเช้าของขวัญทั้งค้าปลีกและส่งในเขตพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ อาทิ ห้างทวีกิจ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ห้างบิ๊กซีสาขาบุรีรัมย์ และห้างโรบินสัน เพื่อป้องปรามไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ทั้งให้มีการปิดป้ายแสดงราคารายการสินค้าที่ผู้บริโภคมองเห็นอย่างชัดเจน รวมถึงคุณภาพมาตรฐานและปริมาณสินค้าที่นำไปบรรจุในกระเช้าหรือชุดของขวัญด้วย โดยจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าสินค้าส่วนใหญ่มีการติดป้ายราคาของสินค้าอย่างถูกต้อง และระบุวันหมดอายุ หรือวันที่ควรบริโภคก่อนของอาหารทุกชนิดในกระเช้า มีราคาสินค้า ส่วนกระเช้าที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามวางจำหน่ายหรือตั้งแสดงเด็ดขาด

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง