'รัตนพจน์ธรรมราชา'89 วรรคทองของในหลวง ร.9 มธ.จัดแปล 10 ภาษา เผยแผ่พระเกียรติคุณ

ข่าวบันเทิง 4 มกราคม พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำหนังสือ "รัตนพจน์ธรรมราชา" อัญเชิญ 89 วรรคทองจากพระบรมราโชวาท พระราชดำรัสตลอดรัชสมัย ที่ได้พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หน่วยงาน คณะบุคคล และพสกนิกร นับตั้งแต่พระปฐมบรมราชโองการ เมื่อปี พ.ศ.2489 จนถึงปีสุดท้ายแห่งรัชกาลเมื่อปี พ.ศ.2559 มาจัดพิมพ์เป็นหนังสือ 10 ภาษา เพื่อเป็นการเผยแผ่พระอัจฉริยภาพ พระราชคุณูปการ และทศพิธราชธรรมอันยอดยิ่งให้สากลโลกประจักษ์ เป็นหลักฐานผ่านวรรณกรรมแปล

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นานัปการอย่างหาที่สุดมิได้ เราชาวธรรมศาสตร์จึงตระหนักดีว่าสิ่งใดที่เราสามารถทำได้เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ได้ เราจึงทำ ดังเช่นหนังสือเล่มนี้ รัตนพจน์ธรรมราชา หนังสือที่ได้อัญเชิญพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส มาจัดทำพร้อมแปลเป็นภาษาต่างๆ รวม 10 ภาษา ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทย เพราะเราต้องการให้ชาวโลกได้รับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่าน เหนือสิ่งอื่นใดเมื่อทุกท่านได้อ่าน และได้น้อมนำไปปฏิบัติ หรือลงมือทำ ดำเนินตามรอยพระยุคลบาทนั่นจะเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาตอบแทน พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนไทยได้อย่างดีที่สุด

รศ.ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะเจ้าภาพใหญ่ในการจัดพิมพ์หนังสือ "รัตนพจน์ธรรมราชา" เผยถึงที่มาของหนังสือเล่มนี้ว่า ภายหลังที่ประชาชนชาวไทยได้ทราบข่าวความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะศิลปศาสตร์ ที่มีอาคารเรียนติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ได้จัดทำป้ายอัญเชิญพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส พร้อมแปลเป็นภาษาต่างประเทศนำขึ้นไปติดไว้เพื่อให้ผู้สัญจรทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ล่องเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาได้อ่าน จากจุดนั้นเราได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี และคิดว่าคงยังไม่เพียงพอ อีกทั้ง คณะศิลปศาสตร์ เป็นคณะที่มีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศมากกว่า 10 ภาษา จึงได้จัดทำโครงการ รัตนพจน์ธรรมราชา 10 ภาษา ขึ้น ซึ่งไม่เฉพาะแต่คณาจารย์ภายในของคณะและของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้น เรายังได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงาน ในการคัดสรรอัญเชิญรัตนพจน์ทั้ง 89 องค์ นำไปสู่การแปล การตรวจภาษาจากผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษา การตรวจประเมินอย่างเข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญ รวมไปถึง การออกแบบภาพประกอบและรูปเล่มจนออกมาอย่างงดงาม สมพระเกียรติ เป็นหนังสือทรงคุณค่าอีกเล่มหนึ่งของคนไทย

รศ.ดร.สุปาณี พัดทอง ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธานโครงการแปล "รัตนพจน์ธรรมราชา" กล่าวว่า หนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยความหมาย ความงดงาม เริ่มตั้งแต่ รัตนพจน์ 89 องค์นี้ อัญเชิญมาเท่ากับพระชนมพรรษา 89 พรรษา จากภาษาไทยแปลไปอีก 9 ภาษา หมายถึง 1+9 เท่า 10 ซึ่งเลข 10 นี้หมายถึงความสำเร็จบริบูรณ์ ซึ่งทั้ง 9 ภาษานี้เป็นภาษาที่มีผู้ใช้มากที่สุด 9 อันดับทั่วโลก ในส่วนของรูปเล่ม หน้าปกสีน้ำตาลเข้ม คือสีของดินอันอุดมสมบูรณ์ ดังเช่นพระนาม ภูมิพล มีสัญลักษณ์ Infinity อันหมายถึง ความไม่สิ้นสุด ล้อมด้วยกรอบสีทอง หมายรวมถึง แผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด และรัตนพจน์ที่ได้พระราชทานไว้จะสถิตเป็นมิ่งขวัญ เป็นแนวทางให้พสกนิกรชาวไทยได้ดำเนินรอยตามและเป็นมิ่งขวัญตราบนิรันดร์

หนังสือ "รัตนพจน์ธรรมราชา" ซึ่งได้อันเชิญ รัตนพจน์ 89 องค์ ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นับตั้งแต่พระปฐมบรมราชโองการ เมื่อปี พ.ศ.2489 จนถึงปีสุดท้ายแห่งรัชกาลเมื่อปี พ.ศ.2559 มาจัดพิมพ์เป็นหนังสือ 10 ภาษา ประกอบด้วยภาษาตะวันออก 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษามลายู และภาษาตะวันตก 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย และภาษาสเปน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือ "รัตนพจน์ธรรมราชา" ในรูปแบบ e-Book ได้ที่เว็บไซต์ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://arts.tu.ac.th/ ได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป และสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.02-6132695

บรรยายใต้ภาพ

รศ.ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล, ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์, รศ.ดร.สุปาณี พัดทอง และ ดร.ชัยวัฒน์ มีสัณฐาน

คณะทำงานโครงการแปล "รัตนพจน์ธรรมราชา"


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ